Gegevenselement van entiteit Arbeidsgeschiktheid Client

Name

Code arbeidsongeschiktheidsklasse

Code

CdArbeidsongeschiktheidsklasse

Data Type

N1


Definitie

Code die de ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSKLASSE aanduidt die voor de PERSOON is vastgesteld.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   minder dan 15 %
2   15-25 %
3   25-35 %
4   35-45 %
5   45-55 %
6   55-65 %
7   65-80 %
8   80-100 %


Opmerkingen

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSKLASSE is een term met de volgende omschrijving:
De klasse van percentages waarmee de mate van arbeidsongeschiktheid wordt aangeduid.