Gegevenselement van entiteit Arbeidsgeschiktheid Client

Name

Datum aanvang AO-klasse

Code

DatBAoKlasse

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag dat de AO-klasse van toepassing is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-