Gegevenselement van entiteit Arbeidsgeschiktheid Client

Name

Code arbeidsongeschiktheidsklasse geschat per einde wachttijd WAO

Code

CdAoklasseGeschat

Data Type

N1


Definitie

Code die de schatting aangeeft van de ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSKLASSE van de CLIENT SUWI per einde wachttijd van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   minder dan 15 %
2   15-25 %
3   25-35 %
4   35-45 %
5   45-55 %
6   55-65 %
7   65-80 %
8   80-100 %


Opmerkingen

Dit percentage wordt bepaald vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het PERCENTAGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSKLASSE is een term met de volgende omschrijving:
De klasse van percentages waarmee de mate van arbeidsongeschiktheid wordt aangeduid.