Gegevenselement van entiteit Arbeidsgeschiktheid Client

Name

Datum eerste AO-dag

Code

DatEersteAoDag

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de PERSOON gewoon is te werken en waarop hij wegens ZIEKTE geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is voor het verrichten van arbeid.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-