Gegevenselement van entiteit Arbeidsgeschiktheid Client

Name

Code categorie medische beperkingen

Code

CdCategorieMedischeBeperkingen

Data Type

A1


Definitie

Code die aangeeft welke categorie, die een classificatie is voor de mate van medische beperkingen van een PERSOON voor het verrichten van arbeid, is vastgesteld voor de gedeeltelijk ARBEIDSGESCHIKTe CLIENT SUWI.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

A   Geen of geringe beperkingen
B   Beperkingen aanwezig
C   Uitgebreide beperkingen aanwezig


Opmerkingen

De SWI-werkgroep "Intake en Aanbodanalyse" heeft criteria geformuleerd die minimaal in de aanbodanalyse dienen te worden meegenomen.
Voor het criterium "belemmeringen voor het aanvaarden van werk" heeft de Werkgroep SWI-GAG een concrete uitwerking voorgesteld. Dit voorstel is de bron geweest voor de beschrijving van CODE CATEGORIE MEDISCHE BEPERKINGEN.