Gegevenselement van entiteit Arbeidsgeschiktheid Client

Name

Indicatie Wet Rea

Code

IndWetRea

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI valt onder de doelgroep zoals bedoeld in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA).

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-