Entiteit Arbeidsmarktkwalificaties

Name

Arbeidsmarktkwalificaties

Code

Arbeidsmarktkwalificaties


Definitie

De kwalificaties (OPLEIDING, WERKERVARING, e.d.) die nodig zijn om de ARBEIDSPLAATS te bezetten c.q. om voor vervulling van een VACATURE in aanmerking te komen.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

De omschrijving is afgeleid van "Arbeidsmarktrelevante kwalificaties" uit het Gegevenslexicon Arbeidsvoorziening Nederland.


Lijst van diagrammen met entiteit Arbeidsmarktkwalificaties

Name

2) Arbeidsmarktkwalificaties

5) Arbeidstoeleidinggegevens

Eenmalige registratie op werkpleinen

Kansmeter

SUWI


Gegevenselementen

Name

Code taalbeheersing mondeling

Code taalbeheersing schriftelijk

Code opleidingsniveau client

Toelichting arbeidsmarktkwalificaties