Gegevenselement van entiteit Arbeidsmarktkwalificaties

Name

Code taalbeheersing schriftelijk

Code

CdTaalbeheersingSchriftelijk

Data Type

N1


Definitie

Code die de mate aangeeft waarin de CLIENT SUWI de Nederlandse taal schriftelijk machtig is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   Onbekend
1   Geen beheersing
2   Redelijk
3   Goed
4   Uitstekend
8   Niet van toepassing


Opmerkingen

-