Gegevenselement van entiteit Arbeidsmarktkwalificaties

Name

Code opleidingsniveau client

Code

CdOpleidingsniveauClient

Data Type

N1


Definitie

Code die het opleidingsniveau aangeeft dat de CLIENT SUWI heeft bereikt op basis van opleiding en/of werkervaring.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   niet van toepassing
1   geen basisopleiding
2   basisniveau
3   lbo/mavo-niveau
4   mbo/havo/vwo-niveau
5   hbo-niveau
6   wetenschappelijk onderwijs
7   (nog) niet bekend


Opmerkingen

Dit gegeven wordt onder meer gebruikt om te bepalen welke arbeid voor de CLIENT SUWI als passend kan worden beschouwd.