Gegevenselement van entiteit Arbeidsmarktkwalificaties

Name

Toelichting arbeidsmarktkwalificaties

Code

ToelArbeidsmarktkwalificaties

Data Type

AN..240


Definitie

Nadere toelichting bij de ARBEIDSMARKTKWALIFICATIES.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-