Entiteit Arbeidsperiode

Name

Arbeidsperiode

Code

Arbeidsperiode


Definitie

Een arbeidsperiode is een tijdvak binnen een arbeidsverhouding waarbinnen geen essentiele wijzigingen optreden.

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

Al naar gelang de situatie kunnen essentiele wijzigingen bijvoorbeeld zijn: wijziging van het soort arbeid, wijziging van het aantal werkuren per week of wijziging van de CAO-schaal.


Lijst van diagrammen met entiteit Arbeidsperiode

Name

3) Arbeidsgegevens

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang arbeidsperiode

Datum einde arbeidsperiode

Gemiddeld aantal werkuren per week

Aantal werkuren per week maandag

Aantal werkuren per week dinsdag

Aantal werkuren per week woensdag

Aantal werkuren per week donderdag

Aantal werkuren per week vrijdag

Aantal werkuren per week zaterdag

Aantal werkuren per week zondag

Indicatie CAO-regeling van toepassing

Indicatie verplicht verzekerd ZFW

Toelichting beroep