Gegevenselement van entiteit Arbeidsperiode

Name

Datum aanvang arbeidsperiode

Code

DatBArbeidsperiode

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop een ARBEIDSPERIODE binnen een ARBEIDSVERHOUDING geldt.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-