Gegevenselement van entiteit Arbeidsperiode

Name

Datum einde arbeidsperiode

Code

DatEArbeidsperiode

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop een ARBEIDSPERIODE binnen een ARBEIDSVERHOUDING geldt.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-