Gegevenselement van entiteit Arbeidsperiode

Name

Indicatie CAO-regeling van toepassing

Code

IndCaoRegelingVanToepassing

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of er op de ARBEIDSPERIODE een CAO-regeling van toepassing is.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Dit gegegeven is binnen een aantal SECTORen OSV nodig voor de bepaling van het dagloon.