Gegevenselement van entiteit Arbeidsperiode

Name

Indicatie verplicht verzekerd ZFW

Code

IndVerplichtVerzekerdZfw

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI verplicht verzekerd is krachtens de Ziekenfondswet.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Code 1 (Ja) betekent dat de PERSOON is verzekerd;
Code 2 (Nee) betekent dat de PERSOON niet is verzekerd.