Gegevenselement van entiteit Arbeidsperiode

Name

Toelichting beroep

Code

ToelBeroep

Data Type

AN..180


Definitie

Een karakterisering van het BEROEP.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Dit gegeven is opgenomen tbv de GSD- en SV-kolom, en wordt gebruikt zolang beide (of één van beide) kolommen de beroepsnamen niet volgens de betreffende B&O-tabel (UWV systematiek Beroepen en Opleidingen) kunnen leveren.