Entiteit Arbeidsverhouding

Name

Arbeidsverhouding

Code

Arbeidsverhouding


Definitie

De rechtsbetrekking tussen een WERKGEVER en een PERSOON (WERKNEMER) krachtens welke deze PERSOON verplicht is arbeid te verrichten voor die WERKGEVER.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

Van een privaatrechtelijke dienstbetrekking is sprake wanneer de ARBEIDSVERHOUDING de drie elementen gezag, arbeid en loon bevat.

De omschrijving hiervan luidt:

 

"De rechtsbetrekking tussen een WERKGEVER en een PERSOON (WERKNEMER) krachtens welke deze PERSOON overeengekomen is gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten op gezag van en voor die WERKGEVER krachtens welke die WERKGEVER zich verplicht heeft die PERSOON daarvoor te belonen in geld, natura en/of daarmee vergelijkbare voordelen."

 

Als het gezagselement in een ARBEIDSVERHOUDING ontbreekt kan er toch nog sprake zijn van een dienstbetrekking indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit wordt een fictieve dienstbetrekking genoemd. Wanneer er wel of niet sprake is van een fictieve dienstbetrekking of een dienstbetrekking is per wet apart bepaald.

 

Er is hier geen nader onderscheid gemaakt naar privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsbetrekking.


Lijst van diagrammen met entiteit Arbeidsverhouding

Name

3) Arbeidsgegevens

3a) Arbeidsverleden

4) Uitkeringsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

Reintegratietraject

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang arbeidsverhouding

Datum einde arbeidsverhouding