Gegevenselement van entiteit Arbeidsverhouding

Name

Datum aanvang arbeidsverhouding

Code

DatBArbeidsverhouding

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop een ARBEIDSVERHOUDING van kracht is.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-