Gegevenselement van entiteit Arbeidsverhouding

Name

Datum einde arbeidsverhouding

Code

DatEArbeidsverhouding

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop een ARBEIDSVERHOUDING nog van kracht is.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-