Entiteit Arbeidsverleden

Name

Arbeidsverleden

Code

Arbeidsverleden


Definitie

Het totaal van jaren waarover arbeidsverleden is opgebouwd.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

Voor de bepaling van hoogte en duur van een uitkering voor werkloosheid (WW), ziekte (Ziektewet) en arbeidsongeschiktheid (WIA) worden gegevens uit het arbeidsverleden gebruikt.


Lijst van diagrammen met entiteit Arbeidsverleden

Name

3a) Arbeidsverleden


Gegevenselementen

Name

Aantal jaar fictief arbeidsverleden

Aantal jaar feitelijk arbeidsverleden

Indicatie nader onderzoek arbeidsverleden

Indicatie perioden arbeidsverleden gewenst