Gegevenselement van entiteit Arbeidsverleden

Name

Aantal jaar fictief arbeidsverleden

Code

AantJaarFictiefArbeidsverleden

Data Type

N..2


Definitie

Het aantal kalenderjaren met ingang van het jaar dat de CLIENT SUWI 18 jaar is geworden, tot aan het kalenderjaar 1998.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-