Gegevenselement van entiteit Arbeidsverleden

Name

Aantal jaar feitelijk arbeidsverleden

Code

AantJaarFeitelijkArbeidsverleden

Data Type

N..2


Definitie

Het totaal aantal aan de CLIENT SUWI toegekende jaren arbeidsverleden vanaf het kalenderjaar 1998 tot en met het huidig kalenderjaar min één.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

De huidige omschrijving van toegekende arbeidsverleden in één kalenderjaar is dat er tenminste 52 SV-dagen moeten zijn.

 

Op basis van een aantal criteria (bijv. bepaalde uitkeringen) kan voldoende arbeidsverleden worden opgebouwd. Voor het criterium verzorgingsforfait geldt een overgangsrecht waardoor een jaar voor een deel (50% of 75%) kan meetellen. Het criterium mantelzorg is altijd 50%.