Gegevenselement van entiteit Arbeidsverleden

Name

Indicatie nader onderzoek arbeidsverleden

Code

IndNOArbeidsverleden

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat de juistheid van het arbeidsverleden van de PERSOON in twijfel is en nader onderzocht wordt.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-