Gegevenselement van entiteit Arbeidsverleden

Name

Indicatie perioden arbeidsverleden gewenst

Code

IndPeriodenArbeidsverledenGewenst

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de PERIODE(n) ARBEIDSVERLEDEN in de gegevenslevering moeten worden opgenomen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-