Gegevenselement van entiteit Arbeidsverledenbeschikking

Name

Jaar aanvang arbeidsverledenbeschikking

Code

JaarBAvb

Data Type

N4


Definitie

Het eerste kalenderjaar waarop de ARBEIDSVERLEDENBESCHIKKING betrekking heeft.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

EEJJ

List Of Values

 


Opmerkingen

-