Gegevenselement van entiteit Arbeidsverledenbeschikking

Name

Datum verzending arbeidsverledenbeschikking

Code

DatVerzendingAvb

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de ARBEIDVERLEDENBESCHIKKING is verzonden.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-