Entiteit Arbeidsvermogen

Name

Arbeidsvermogen

Code

Arbeidsvermogen


Definitie

De gegevens of de CLIENT SUWI in staat is om door het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid het wettelijke minimumloon (WML) te verdienen.

 

Norminstantie: GGR


Opmerkingen

De bepaling van het arbeidsvermogen kan ingeschat worden door de gemeente, of er kan –afhankelijk van het gemeentelijk beleid – een keuring worden uitgevoerd door de gemeente, of in opdracht van de gemeente of door het UWV. Het arbeidsvermogen is onafhankelijk van welk soort werk de persoon verricht (in tegenstelling tot de loonwaarde, die wel afhankelijk is van het soort werk dat de persoon verricht).


Lijst van diagrammen met entiteit Arbeidsvermogen

Name

5b) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Reintegratie GSD)


Gegevenselementen

Name

Code arbeidsvermogen