Gegevenselement van entiteit Arbeidsvermogen

Name

Code arbeidsvermogen

Code

CdArbeidsvermogen

Data Type

N2


Definitie

De code die de mate van arbeidsvermogen van de CLIENT SUWI aangeeft.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

10   onder WML
11   met hulp WML of hoger
20   zelfstandig WML of hoger
30   tijdelijk geen arbeidsvermogen
40   nog niet bekend


Opmerkingen

-