Entiteit ATL relatie

Name

ATL relatie

Code

AtlRelatie


Definitie

De relatie tussen de CLIENT SUWI en een of meer SUWI-partijen in het kader van de arbeidstoeleiding van de CLIENT SUWI.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit ATL relatie

Name

2) Arbeidsmarktkwalificaties

4a) Aanvraag uitkering WWB

5) Arbeidstoeleidinggegevens

5a) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Dienstverlening UWV Werkbedrijf)

5b) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Reintegratie GSD)

Eenmalige registratie op werkpleinen

Kansmeter

Reintegratieadvies

Sollicitatie

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang ATL-relatie

Datum einde ATL-relatie

Indicatie WIW mogelijk van toepassing