Gegevenselement van entiteit ATL relatie

Name

Datum einde ATL-relatie

Code

DatEAtlRelatie

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de ATL-relatie eindigt.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-