Gegevenselement van entiteit ATL relatie

Name

Indicatie WIW mogelijk van toepassing

Code

IndWiwMogelijkVanToepassing

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de Wet Inschakeling Werkzoekenden die in de toekomst mogelijk van toepassing kan zijn op de CLIENT SUWI.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-