Gegevenselement van entiteit Bankrekening

Name

Bankrekeningnummer

Code

Bankrekeningnr

Data Type

N..10


Definitie

Het nummer van een Nederlandse bankrekening, zoals dat door een bankinstelling als identificerend nummer aan een overeenkomst tussen de bank en één of meer PERSO(O)Nen wordt toegekend.

 

Norminstantie: NEN-1888:2002 - Bankrekeningnummer


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-