Entiteit Basis uitkeringsverstrekking

Name

Basis uitkeringsverstrekking

Code

BasisUitkeringsverstrekking


Definitie

Een kenmerk op basis waarvan de uitkeringsverstrekking is bepaald.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Basis uitkeringsverstrekking

Name

Ontsluiting ResaFasa


Gegevenselementen

Name

Code basis uitkeringsverstrekking