Gegevenselement van entiteit Basis uitkeringsverstrekking

Name

Code basis uitkeringsverstrekking

Code

CdBasisUitkeringsverstrekking

Data Type

N2


Definitie

De code die de basis van de uitkeringsverstrekking aan de CLIENT SUWI aangeeft.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   Loontrekkende particulier bedrijf (WAO)
02   Overheid (WAO)
03   Zelfstandige (WAO)
04   Vroeggehandicapte (WAO)
05   Vrijwillig verzekerd eerste AO-dag voor 01-01-1998(WAO)
06   Overige zonder beroep (WAO)
10   Loontrekkende (WAO)
11   Beroeps WSW-er (WAO)
12   Vrijwillig verzekerd 1e AO-dag op/na 01-01-1998(WAO)
13   Ex WW (Zieke werkloze) (WAO)
14   Nawerking VZP (WAO)
20   Zelfstandige (WAZ (en BevallingsUitkering))
21   Beroepsbeoefenaar(WAZ (en BevallingsUitkering))
22   DGA Directeur Grootaandeelhouder (WAZ(en BU))
23   Meewerkend echtgenoot, zelfstandige (WAZ(en BU))
29   Ex AAW (WAZ (en BevallingsUitkering))
30   Vroeggehandicapte (Wajong)
31   Student (Wajong)
33   Vroeggehandicapte WAJ 2010 (Wajong)
34   Scholier WAJONG 2010 (Wajong)
39   Ex AAW (Vroeggehandicapt) (Wajong)
40   Loontrekkende (Zonder ZW-recht) (WIA)
41   Vrijwillig verzekerde (WIA)
42   Beroeps WSW-er (WIA)
43   Overheid (Vervallen)(WIA)
44   Samenloop WAZ/WAJONG, WW, Orgaandonor, AO, 29b ZW (WIA)
45   Nawerking VZP, ZW recht (WIA)
50   AG overig
51   AG buitenland
52   AG WTCG
53   AG (ex-)Heerlen
60   ZW
61   ZW buitenland
62   ZW/WW (ex-)Heerlen
70   WW ontslag
71   WW faillissementen
72   WW overig
80   Rea (Overig)
81   Rea (ex-)Heerlen (Overig)
82   Openstaande posten (Overig)
83   Invorderen (Overig)
84   Juridische zaken (Overig)
85   Handmatige betalingen m.b.t. vergoedingen (Overig)
86   Overig (Overig)
90   Samenloop Wajong met WAO
91   Samenloop WAZ met WAO
92   Samenloop Bevallingsuitkering met WAO
93   Samenloop Wajong met WIA
94   Samenloop WAZ met WIA


Opmerkingen

-