Entiteit Bedrijfsvereniging

Name

Bedrijfsvereniging

Code

Bedrijfsvereniging


Definitie

Een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, die is opgericht door ORGANISATIEs van WERKGEVERs en WERKNEMERs voor het uitvoeren van de SOCIALE VERZEKERINGSWETten en die als zodanig is vermeld in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

De BEDRIJFSVERENIGING laat alle werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de BEDRIJFSVERENIGING omtrent prestaties en verschuldigde premies verrichten door ten hoogste één UITVOERINGSINSTELLING.


Lijst van diagrammen met entiteit Bedrijfsvereniging

Name

3) Arbeidsgegevens

4) Uitkeringsgegevens

SUWI


Gegevenselementen

Name

BV-nummer

Naam BV