Gegevenselement van entiteit Bedrijfsvereniging

Name

BV-nummer

Code

BvNr

Data Type

N2


Definitie

Code die een aanduiding is voor een BEDRIJFSVERENIGING of voor dat deel van een ORGANISATIE dat door een UITVOERINGSTELLING voor bepaalde doeleinden als gelijkgesteld aan een BEDRIJFSVERENIGING wordt beschouwd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BEDRIJFSVERENIGINGEN


Opmerkingen

-