Gegevenselement van entiteit Bedrijfsvereniging

Name

Naam BV

Code

NaamBv

Data Type

AN..200


Definitie

De naam van een BEDRIJFSVERENIGING of van dat deel van een ORGANISATIE dat door een UITVOERINGSINSTELLING voor bepaalde doeleinden als gelijkgesteld aan een BEDRIJFSVERENIGING wordt beschouwd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie    TABEL BEDRIJFSVERENIGINGEN


Opmerkingen

De inhoud van de STUCON-tabel BEDRIJFSVERENIGINGEN is opgenomen bij het gegevenselement BV-NUMMER in dit register.