Gegevenselement van entiteit Beeindiging eigen bedrijf

Name

Indicatie faillissement eigen bedrijf

Code

IndFaillissementEigenBedrijf

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of er sprake is van faillissement bij de beƫindiging van het EIGEN BEDRIJF.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-