Gegevenselement van entiteit Beeindiging eigen bedrijf

Name

Indicatie positief saldo beeindiging eigen bedrijf

Code

IndPositiefSaldoEindeBedrijf

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of het EIGEN BEDRIJF met een positief saldo (vermogen) is verkocht of beƫindigd.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-