Gegevenselement van entiteit Beeindiging eigen bedrijf

Name

Bedrag opbrengst beeindiging eigen bedrijf

Code

BedrOpbrengstEindeBedrijf

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat bij de beƫindiging van het EIGEN BEDRIJF als positief saldo (vermogen) vrij kwam.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-