Gegevenselement van entiteit Beeindiging huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Datum verlating

Code

DatVerlating

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de partner de echtelijke woning heeft verlaten met het oogmerk om duurzaam elders te verblijven.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-