Gegevenselement van entiteit Beeindiging huwelijk/geregistreerd partnerschap

Name

Gemeente inschrijving echtscheiding

Code

GemeenteInschrijvingEchtsch

Data Type

AN..40


Definitie

De gemeente in de basisadministratie waarvan de huwelijksontbinding danwel de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   GEMEENTENTABEL


Opmerkingen

Een code, opgenomen in Tabel 33, Gemeententabel van de BRP.