Gegevenselement van entiteit Bemiddeling

Name

Datum bemiddeling

Code

DatBemiddeling

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de laatste bemiddelingstap heeft plaatsgevonden.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-