Gegevenselement van entiteit Bemiddeling

Name

Omschrijving soort contact bemiddeling

Code

OmsSrtContactBemiddeling

Data Type

AN..60


Definitie

De omschrijving van het soort contact met de werkzoekende in het kader van bemiddeling.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

De mogelijke waarden:

• Telefonisch

• Mondeling bij UWV (Werkbedrijf)

• Brief

• E-mail

• Persoonlijk