Gegevenselement van entiteit Bemiddeling

Name

Omschrijving resultaat bemiddeling

Code

OmsResultaatBemiddeling

Data Type

AN..60


Definitie

De omschrijving van het resultaat van de bemiddeling.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

De mogelijke waarden:

• Aangenomen na proefplaatsing

• Beroepskeuze onderzoek

• Bij nader inzien niet geschikt

• Medisch onderzoek

• Niet geïnteresseerd

• Niet gereageerd / niet verschenen

• Niet verwezen

• Verwezen

• Aangenomen

• Aangenomen met aanbodversterking

• Aangenomen zonder aanbodversterking

• Niet aangenomen

• Niet verschenen

• Niet geschikt

• Geen resultaat

• Niet aangenomen betere kandidaat

• Niet aangenomen op basis van werkervaring/opleiding

• Niet aangenomen past niet in team

• Niet aangenomen overig niet verwijtbaar

• Niet aangenomen/verwijtbaar gedrag

• Ziet af van uitkering;

• Andere baan

• Proefplaatsing

• Aangenomen met 0-urencontract