Gegevenselement van entiteit Bemiddeling

Name

Datum verwijzing naar vacature

Code

DatVerwijzingNaarVacature

Data Type

N8


Definitie

Datum van de dag waarop de VERWIJZING NAAR VACATURE heeft plaatsgevonden.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-