Gegevenselement van entiteit Bemiddeling

Name

Indicatie plaatsing

Code

IndPlaatsing

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI is aangenomen op de VACATURE als gevolg van de VERWIJZING NAAR VACATURE.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Plaatsing kan zowel betrekking hebben op een reguliere als een gesubsidieerde arbeidsplaats.