Gegevenselement van entiteit Bemiddeling

Name

Reactie werkgever verwijzing naar vacature

Code

ReactWerkgeverVerwijzingVacature

Data Type

AN..240


Definitie

Omschrijving van de reactie van de WERKGEVER op de VERWIJZING NAAR VACATURE, op de daarop volgende sollicitatie van de CLIENT SUWI en op het resultaat van deze sollicitatie.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Dit gegeven is slechts interessant indien de CLIENT SUWI niet is aangenomen op de VACATURE.