Gegevenselement van entiteit Bemiddeling

Name

Oordeel contactpersoon/afdeling verwijzing naar vacature

Code

OordContactpersVerwijzVacature

Data Type

AN..240


Definitie

Omschrijving van het oordeel van de CONTACTPERSOON/-AFDELING over het verloop en de resultaten van de VERWIJZING NAAR VACATURE, de daarop volgende sollicitatie van de CLIENT SUWI en het resultaat van deze sollicitatie.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Dit gegeven is slechts interessant indien de PERSOON niet is aangenomen op de VACATURE.