Entiteit Beroep

Name

Beroep

Code

Beroep


Definitie

De maatschappelijke werkkring waarvoor een bepaalde bekwaamheid en/of bevoegdheid is vereist en in welk kader prestaties worden verricht waar een vergoeding tegenover staat die geheel of gedeeltelijk bijdraagt aan de kosten van het bestaan.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

De attributen van beroep zijn afhankelijk van de context:

 

Binnen het UWV WERKbedrijf wordt de gegevensgroep BEROEPSNAAM GECODEERD gehanteerd, een gecodeerde lijst met beroepsnamen, vastgelegd in de TABEL BEROEPSNAMEN (noot: het betreft hier de zogenaamde levels 4 en 5 uit de B&O systematiek van het UWV WERKbedrijf). Deze beroepsnamen worden ook uitgewisseld naar andere partijen.

Er zijn organisaties aangesloten die hun registratie van beroepen (nog) niet hebben ingericht conform de UWV WERKbedrijf beroepsnamentabel. Deze organisaties kunnen vooralsnog gebruik maken van de gegevensgroep BEROEPSNAAM ONGECODEERD.


Lijst van diagrammen met entiteit Beroep

Name

2) Arbeidsmarktkwalificaties

3) Arbeidsgegevens

5) Arbeidstoeleidinggegevens